คนใกล้ๆ

posted on 08 Apr 2013 01:03 by place-called-home in InSide directory Fiction, Cartoon, Diary


อย่าลืมมองคนที่อยู่ใกล้ตัวบ้างนะ

กะ กลับมาเลี้ยวววววววว Surprised